Μπαγκέτα Demi Λευκή (κομμένη)

EU-64670

Technical Information